تماس با ما

پست الکترونیکی
info@asmaconsulting.com
 دفتر کبک 
    001-819-246-9577
دفتر ونکوور
    001-604-985-1069

جزئیات تماس با ما

برنامه های مهاجرت

 
خدمات ما

 
نقشه سایت

 
برنامه ماجرت به استان کبک
 

مهاجرت تجار به استان کبک

هدف برنامه مهاجرت تجار ، جلب سرمایه گذاران با تجربه ای است که بتواند در رشد و اقتصاد کانادا نقش مهمی ایفا کنند. تجار مهاجر با 400 هزار دلار کانادا سرمایه گذاری کرده یا صاحب شرکتی در کانادا شده و مدیریت آن را بعهده گیرند.

کانادا و کبک دارای سه قسم مهاجر سرمایه گذار میباشد :

سرمایه گذاری
برنامه سرمایه گذاری
برنامه ایجاد شرکت
افراد متخصص مستقل
متخصصین حرفه ای
متخصصین حرفه ای کبک


هدف برنامه مهاجرت تجار ، جلب سرمایه گذاران با تجربه ای است که بتواند در رشد و اقتصاد کانادا نقش مهمی ایفا کنند.

تجار مهاجر با 400 هزار دلار کانادا سرمایه گذاری کرده یا صاحب شرکتی در کانادا شده و مدیریت آن را بعهده گیرند.

 

کبک  دارای سه قسم مهاجر سرمایه گذار میباشد :

·         سرمایه گذار

·         ایجاد شرکت

·         متخصص آزاد و مستقل

 برنامه سرمایه گذاری دراستان کبک

 

 

کسانی می توانند واجد برنامه سرمایه گذاری باشند که :

  • دارای حد اقل 800 هزار دلار کانادا بوده و این دارایی توسط مقامات رسمی تایید شده باشد.

• دارای حداقل 3 سال تجربه مدیریت در مدت ده سال قبل از اقدام برای مهاجرت به کبک کانادا باشد. این سابقه مدیریت باید در شرکتی موثق و قانونی ( کشاورزی ، صنعتی یا تجاری ) و یا کار دولتی یا سازمان بین المللی باشد.

" سابقه مدیریت به منزله کار مؤثر و تمام وقت با مسئولیت تام و امور برنامه ریزی ، مدیریت و بررسی منابع مالی از یک طرف و منابع انسانی یا مادی از طرف دیگر باشد. کارآموزی ، دیپلم تخصصی یا دوره تحصیلی شامل این سابقه نمی شود. "

• باید قرارداد سرمایه گذاری 400 هزار دلار کانادا را یک شرکت واسطۀ مالی (کارشناس سرمایه گذاری) که اجازه شرکت در برنامه سرمای گذاری را می دهد امضا کند.

ارزشیابی نامزدی شما برای این برنامه به عوامل دیگری نظیر سن ، جنسیت ، دوره تحصیلات حرفه ای شما ، مهارت زبان های خارجی و خصوصیات فردی نیز بستگی دارد.کلیک کنید ، برای ارزیابی رایگان در برنامه سرمایه گذاریبرنامه ایجاد شرکت در استان کبک 

برای قبولی در این برنامه باید:

 

• دارای حداقل 300 هزار دلار کانادا که از طریق قانونی به دست آمده باشد، باشید. این مورد مورد می تواند شامل همسر شما نیز باشد مشروط بر اینکه او شما را همراهی کند.
• دارای حداقل 2 سال سابقه در بهره برداری از یک شرکت باشید، که این بهره برداری باید پنج سال قبل از ارائه درخواست مهاجرت باشد. این شرکت ( کشاورزی – صنعتی یا تجاری ) باید قانونی و موثق باشد و مالک آن تنها شما یا همسرتان که شما را همراهی می کند باشید و حداقل 25% دارایی شما باشد.
" سابقه بهره برداری از یک شرکت به منزله کار مؤثر و تمام وقت با مسئولیت تام و امور برنامه ریزی ، مدیریت و بررسی منابع مالی و مادی است ، دوره کار آموزی ، تحصیلات یا تخصص منحصر به داشتن دیپلم به عنوان سابقه مدیریتی محسوب نمی باشد." تمام وقت به این معنی است که شخص ، در این مدت تمام وقت خود را صرف کار مدیریت کرده باشد.
تبصره: امتیازات بر اساس مدت سابقه کار تمام وقت محاسبه می شود.

درخواست خود را براساس یکی از دو مورد زیر ارائه دهید:

o قابلیت انجام یک پروژه تجاری : داشتن یک پروژه تجاری که هدف آن ایجاد یا تملک شرکتی در کبک ( کشاورزی – صنعتی یا بازرگانی ) با مدیریت شخص شما باشد و یا به عنوان شریک در کار مدیریت و انجام عملیات روزانه حضور داشته باشید. شما باید به تنهایی یا با همسرتان که شما را همراهی می نماید حداقل 25% دارایی خود را که دارای ارزش 100 هزار دلار کانادا است در کانادا سرمایه گذاری کنید.
o تملک یک شرکت در کبک : در کبک ، به تنهایی یا با همسرتان که شما را همراهی می کند ، باید 25% دارایی خود را به تأسیس شرکتی (کشاورزی – تجاری یا صنعتی ) اختصاص دهید که این درصد سرمایه گذاری باید دارای حداقل ارزشی معادل 100 هزار دلار کانادا باشد. شما باید شرکت را شخصاَ اداره کرده یا بعنوان شریک به کار مشغول شوید.


" قابل توجه اینکه شما نمی توانید مالک شرکتی باشید که در مدت پنج سال قبل از درخواست مهاجرت شما توسط شخص درخواست کننده دیگری به اداره مهاجرت ارائه شده باشد. "

ارزشیابی کاندیدا به عوامل دیگری از جمله موارد زیر بستگی دارد

• سن خود و سن همسر در صورت امکان
• ماهیت و مدت تحصیلات شما
• مهارت زبان های خارجی
• خصوصیات شخصی و شناخت شما از کبک
• طبق این مورد برنامه منتخب شما، اقدامات انجام شده برای ایجاد شرکت در کبک یا قابلیت شما برای اجرای یک پروژه تجاری عناصر اصلی ارزشیابی به شمار می رود.


بعلاوه به محض رسیدن به کبک در مدت حداقل یک سال ازسه سال بعد از گرفتن اقامت دائم خود، با شرایط زیر تطبیق داده شوید:

• ایجاد کامل یک شرکت کشاورزی ، صنعتی یا تجاری در کبک که حداقل 25% سرمایه شما را در برگیرد. این درصد سرمایه گذاری باید دارای ارزشی برابر حداقل 100 هزار دلار کانادا باشد و باید به طور دائم و با حداقل ساعت (30 ساعت در هفته) یک شهروند کبک را به جز خود شما و اعضا خانواده تان که شما را همراهی می کند ، استخدام نماید. سرمایه گذار کشاورزی ملزم به ایجاد یک شغل تمام وقت نمی باشد.
• شرکت در امر مدیریت و امور روزانه شرکت

کلیک کنید ، برای ارزیابی رایگان در برنامه کار آفرینی
  افراد متخصصص مستقل• برای ایجاد کار شخصی خود ، با تجربه خود و با اندوخته شخصی خود به کبک بیائید.
• حداقل دارای 100 هزار دلار کانادا باشید که به طور قانونی به دست آمده باشد و یا متعلق به همسر شما باشد در صورتیکه شما را همراهی کند.
• دارای حداقل 2 سال تجربه کاری در حیطه شغلی که قصد انجام آن را در کبک دارید باشید.


ارزشیابی شما به عوامل دیگری نظیر موارد زیر بستگی دارد:
• سن و در صورت امکان سن همسر شما.
• ماهیت و طول تحصیلات حرفه ای شما.
• مهارت زبان های خارجی.
• خصوصیات فردی و شناخت شما از کبک.

کلیک کنید ، برای ارزیابی رایگان دربرنامه های خود اشتغالیمتخصصین حرفه ای

متخصص شخصی است که دارای تحصیلات و تجربه کاری است. به زبان انگلیسی یا فرانسه آشنایی دارد و دارای مهارت های دیگری است که او را در امر مستقر شدن در کانادا به عنوان مقیم دائم یاری می دهد.


اشخاص متخصصی که منتخب کبک هستند

کارکنان قابلی که منتخب کبک می باشند ، افرادی هستند که دارای تحصیلات ، تجربه ، سابقه و مهارت های لازم برای تطبیق خود با زندگی اقتصادی کبک و استقرار در کانادا بعنوان مقیم دائم باشند.

براساس پیمان کانادا – کبک ، کبک می تواند اصول اختصاصی خود را در مورد مهاجرت اجرا نماید و مهاجرانی انتخاب نماید که کاملاَ خود را با روش زندگی در این ایالت وفق دهند. اگر شما مایلید بعنوان متخصص وارد کبک شوید باید ابتدا به دولت کبک درخواست گواهی منتخب کبک ارائه دهید. (CSQ)

بعنوان متخصص کبک به راحتی می توان درخواست ورود به کانادا نمود. در این بخش تمام اطلاعات و فرمهای لازم برای ارائه درخواست را می توانید بیابید.


کلیک کنید ، برای ارزیابی رایگان در برنامه کارگران ماهر

Copyright © 2009 AS & MA Consulting , Website by Xerolog Inc.