تماس با ما

پست الکترونیکی
info@asmaconsulting.com
 دفتر کبک 
    001-819-246-9577
دفتر ونکوور
    001-604-985-1069

جزئیات تماس با ما

برنامه های مهاجرت

 
خدمات ما

 
نقشه سایت

 
برنامه مهاجرت کانادا
 

برنامه مهاجرت کانادا

تجار و بازرگانان
برنامه سرمایه گذاری
برنامه ایجاد شرکت
افراد متخصص مستقل


 

تجار و بازرگانان

 

هدف برنامه مهاجرت تجار ، جلب سرمایه گذاران با تجربه ای است که بتواند در رشد و اقتصاد کانادا نقش مهمی ایفا کنند.

تجار مهاجر با 400 هزار دلار کانادا سرمایه گذاری کرده یا صاحب شرکتی در کانادا شده و مدیریت آن را بعهده گیرند.

 

کانادا   دارای سه قسم مهاجر سرمایه گذار میباشد :

·         سرمایه گذار

·         ایجاد شرکت

·         متخصص آزاد و مستقل

 برنامه سرمایه گذاری- فدرال

 

 

برای قبولی در این مورد باید شرایط زیر را دارا باشید

 

دارائی شما باید حد اقل 800 هزاردلار کانادائی باشدکه از طریق فعالیتهای اقتصادی قانونی بدست آمده باشد مدیریت شرکت معتبری رابر عهده داشته باشید وحد اقل دارای دوسال تجربه کاری در این شرکت در مدت پنج سال قبل از اقدام برای مهاجرت به کانادا باشد یا مدیریت شرکتی راعهده دار باشید که حد اقل 5 کارمند تمام وقت در سال در آن مشغول به کار باشند این سابقه باید حد اقل 2 سال در مدت 5 سال قبل از درخواست مهاجرت به کانادا باشد

400 هزار دلار کانادائی سرمایه گذاری نمایید این سرمایه گذاری توسط سازمان مهاجرت وشهروندی کانادا اداره خواهد شد کل سرمایه گذاری بدون بهره پس از 5 سال به سرمایه گذار عودت داده خواهد شد

کلیک کنید ، برای ارزیابی رایگان در برنامه سرمایه گذاریبرنامه ایجاد شرکت فدرال 

برای قبولی در این مورد باید شرایط زیر انجام شود

 

تبصره: امتیازات بر اساس مدت سابقه کار تمام وقت محاسبه می شود.

 

 

دارای حد اقل 300 هزار دلار کانادائی باشید که از طریق قانونی بدست آمده باشد دارای حد اقل 2 سال مدیریت در یک شرکت معتبر باشیید
این سابقه بایستی حد اقل 5 سال قبل از در خواست مهاجرت به کانادا بدست آمده باشد شرکت شما باید صرفآ به منظور کسب در آمد جایگزین مانند بهره یا حق اشتراک یا سود سرمایه ایجاد شده باشد

ارزشیابی کاندیدا به عوامل دیگری از جمله موارد زیر بستگی دارد
سن وسن همسر در صورت امکان
تحصیلات
مهارت زبانهای خارجی
خصوصیات شخصی


برنامه افراد متخصص مستقل – فدرال برای قبولی در این مورد باید شرایط زیر انجام شود کارمند مستقلی باشید با حد اقل 2 سال تجربه فعالیت در مشاغل زیر فعالیت فرهنگی ویا ورزشی ویا تجربه اداره یک مزرعه اثبات دارابودن تجربه لازم و ایجاد فعالیت شخصی خود در کانادا در یکی ازموارد کاری ذکر شده با لا وفعالیت در آن ارزشیابی کاندیدابه عوامل دیگری از جمله موارد زیر بستگی دارد سن وسن همسر در صورت امکان تحصیلات مهارت زبانهای خا رجی خصوصیات شخصی
کلیک کنید ، برای ارزیابی رایگان در برنامه کار آفرینی
  افراد متخصص مستقل

 

برای قبولی در این برنامه باید:

 

·         برای ایجاد کار شخصی خود ، با تجربه خود و با اندوخته شخصی خود به کانادا بیائید.

·         حداقل دارای 100 هزار دلار کانادا باشید که به طور قانونی به دست آمده باشد و یا متعلق به همسر شما باشد در صورتیکه شما را همراهی کند.

·         دارای حداقل 2 سال تجربه کاری در حیطه شغلی که قصد انجام آن را در کانادا دارید باشید.

 

ارزشیابی شما به عوامل دیگری نظیر موارد زیر بستگی دارد:

 

·         سن و در صورت امکان سن همسر شما.

·         ماهیت و طول تحصیلات حرفه ای شما.

·         مهارت زبان های خارجی.

·         خصوصیات فردی و شناخت شما از کانادا.کلیک کنید ، برای ارزیابی رایگان دربرنامه های خود اشتغالیCopyright © 2009 AS & MA Consulting , Website by Xerolog Inc.