تماس با ما

پست الکترونیکی
info@asmaconsulting.com
 دفتر کبک 
    001-819-246-9577
دفتر ونکوور
    001-604-985-1069

جزئیات تماس با ما

برنامه های مهاجرت

 
خدمات ما

 
نقشه سایت

 

چرا استان کبک را انتخاب کنیم ؟


 

کبک جامعۀ مهمان پذیری است. صمیمیت ، سادگی و اندیشۀ باز نشان دهندۀ ارتباطات اجتماعی است. کبک خواستار جامعه ای است که در آن مردم از آزادی بیان و اندیشه ، تساوی حقوق و احترام متقابل برخوردار باشند. این ارزشهای اساسی و حقوقی جامعه کبک به هر فرد اطمینان این را می دهد که آزادانه روش زندگی ، ارزشها ، عقاید و مذهب خود را انتخاب نماید.

از سالیان قبل اقتصاد کبک بسیار قابل توجه بوده است. این ترقی و پیشرفت به عوامل زیادی از جمله گوناگونی فعالیتها ، شرکتهای خصوصی و ازدیاد صادرات بستگی دارد.تولید خالص داخلی
(GPD)
توسط شهروندان کبک با کسانی که عضو
OCDE
هستند ، قابل مقایسه می باشد. بعلاوه چون مخارج زندگی زیاد نیست ، شخصی که درآمد متوسطی داشته باشد می تواند زندگی نسبتاَ مرفهی را در کبک دارا باشد.
Copyright © 2009 AS & MA Consulting , Website by Xerolog Inc.